Wskazówki dla pielgrzymów i księży

Drodzy pielgrzymi!
W imieniu wszystkich księży, którzy sprawują służbę w parafii Medziugorje witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, którzy przyjeżdżacie do Medziugorja jako animatorzy duchowi grup lub jako pielgrzymi.

Z całego serca dziękuję Państwu za pragnienie i gotowość odwiedzania tego miejsca łaski i modlitwy. Niech Pan Bóg Wszechmogący przez wstawiennictwo naszej Niebieskiej Matki Królowej Pokoju wynagrodzi wasz trud i wysiłek.

Aby pobyt Państwa w Medziugorju był jak najbardziej owocny pragnę udzielić Państwu pewnych wskazówek. Proszę bardzo o to, by Państwo zapoznali się z nimi i stosowali się do nich:

Msze św. sprawowane są jedynie w kościele parafialnym. W kaplicy adoracji Mszę św. można sprawować jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z proboszczem. Zgodnie z zarządzeniem Kościoła zabrania się sprawowania Mszy św. w pensjonatach, w domach prywatnych, na wzgórzach jak również w jakiejkolwiek wspólnocie czy kaplicy, znajdującej się na terenie parafii Medziugorje. W celu uzyskania dodatkowych informacji mogą się Państwo zwrócić do Biura Informacyjnego sanktuarium.
Publiczne zgromadzenia modlitewne na terenie parafii mogą być organizowane wyłącznie po uzyskaniu zgody od proboszcza.
Na spotkania z pielgrzymami na terenie kościoła zezwala się jedynie kapłanom pracującym w parafii. Pozostali, zobowiązani są poprosić o zgodę proboszcza.
Nikt nie ma prawa, aby „modlić się nad innymi osobami” ani w kościele ani na terenie przykościelnym.
Księża proszeni są o włączenie się do koncelebry podczas wieczornej Mszy św. Prosimy zabrać ze sobą albę, stułę i celebret. Proszeni są również o spowiadanie pielgrzymów z danej grupy językowej (dotyczy księży posiadających stosowną jurysdykcję).
Przewodnicy grup pielgrzymkowych proszeni są o umawianie spotkań z kapłanami i wizjonerami w Biurze Informacyjnym.
Uprasza się grupy pielgrzymkowe, by zaangażowały przewodnika, który posiada odpowiednie przygotowanie do prowadzenia grup pielgrzymkowych w Medziugorju.
Przewodnika można wynająć w Biurze Informacji w sanktuarium. Prosimy przewodników grup pielgrzymkowych, by informowali o przyjeździe grupy i liczbie pielgrzymów w Biurze Informacyjnym nr tel./fax: 00 387 36 651 988 lub poprzez e-mail: informacije@medjugorje.hr
Prosimy, by nie organizować żadnego programu dla pielgrzymów w czasie trwania wieczornego nabożeństwa.
Teren przykościelny, Góra Objawień i Kriżewac to miejsca modlitwy. W związku z tym prosimy o stosowne zachowanie i odpowiedni ubiór, tak aby nie przeszkadzać innym podczas modlitwy. Prosimy również o zachowanie czystości.
Prosimy, by nie palić świec na Górze Objawień i na Kriżewacu. Świece można palić jedynie przy drewnianym krzyżu obok kościoła. Prosimy również, by nie zostawiać żadnych dewocjonaliów ani na Górze Objawień ani na Kriżewacu.
W kościele i w miejscach modlitwy – palenie papierosów jest surowo wzbronione.
Mając świadomość Bożej obecności oraz by zachować atmosferę modlitwy i skupienia zabrania się fotografowania podczas Mszy św. i adoracji.
Zabrania się zbierania jakichkolwiek datków z wyjątkiem ofiary zbieranej w czasie Mszy św. Jeżeli zauważą Państwo podobne praktyki prosimy o poinformowanie Biura Informacyjnego.
Intencje mszalne, wota, czy też datki na potrzeby sanktuarium mogą Państwo przekazywać w Kancelarii Parafialnej.
z Bożym błogosławieństwem
Dr. o. Ivan Sesar, OFM, proboszcz

Wskazówki ogólne dla księży przybywających na pielgrzymkę do Medziugorja
Witamy serdecznie w imieniu wszystkich księży, sprawujących posługę w parafii Medziugorje. Z serca dziękujemy za chęć i gotowość odwiedzenia tego miejsca łaski i modlitwy. Niech Bóg Wszechmogący za wstawiennictwem Matki Niebieskiej Królowej Pokoju wynagrodzi trud i wysiłek związany z pielgrzymką. Niech Bóg będzie uwielbiony dzięki posłudze kapłańskiej również w tym miejscu, w którym wiernym z całego świata dawanych jest wiele środków zbawienia. Jestem przekonany, że przyjazd i pobyt w tym znanym miejscu modlitwy będzie prawdziwą odnową duchową. Wierzę, że odczuje tu ksiądz jak bardzo w naszych nowoczesnych czasach wierni potrzebują kapłana – dzielącego tajemnice Boże.

Dlatego pragniemy księdza prosić, aby przez moc posługi kapłańskiej i posiadany autorytet Kościoła był ksiądz zwiastunem miłosierdzia Chrystusowego i Jego miłości do nas ludzi. Aby pobyt księdza był niezmącony i korzystny pragniemy skierować wskazówki i zasady, do których należy się zastosować. Prosimy, aby ksiądz przeczytał je uważnie i zastosował się do nich:

Prosimy by księża w pełni stosowali się do przepisów kościelnych przewidzianych w Kodeksie Prawa Kanonicznego, ogólnych przepisów liturgicznych oraz zarządzeń i przepisów przekazanych ze strony miarodajnych władz kościelnych związanych z życiem i pracą kapłańską.

Aby można było uczestniczyć w życiu liturgicznym parafii zgodnie z przepisami należy mieć celebret od ordynariusza lub zwierzchnika nie starszy niż sprzed roku (por. KPK, kan. 903).

Należy zabrać ze sobą szaty liturgiczne (albę i stułę). Nie można celebrować Eucharystii bez szat liturgicznych zaleconych w rubrykach liturgicznych (por. KPK, kan. 929).

Jeżeli kapłan posiada potrzebne zezwolenia może uczestniczyć w Mszy św. w swoim języku ojczystym lub w innym języku w czasie, który jest na to przewidziany zgodnie z rozkładem codziennych Mszy św. O ile ksiądz chciałby przewodniczyć, czy wygłosić homilię, należy to zgłosić osobie odpowiedzialnej za te sprawy w Kancelarii Parafialnej.

Wygłaszając homilię należy się stosować do wskazówek kościelnych, mając na uwadze różnice narodowe, kulturowe i inne pielgrzymów, słuchających kazania.

Mszę św. można jedynie sprawować w miejscach konsekrowanych, oficjalnie do tego celu przeznaczonych. Decyzją biskupa miejsca zabrania się sprawowania Mszy św. w pensjonatach, domach prywatnych, w których mieszkacie, na wzgórzach jak również w którejkolwiek ze wspólnot czy kaplic znajdujących się na terenie parafii Medziugorje (por. Ordynariat Biskupa Mostaru nr 525/99). W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień należy zwrócić się do Informacji.

Centralną liturgiczną częścią dnia są modlitwy wieczorne. Wszyscy księża, o ile spełniają wymienione powyżej warunki, zaproszeni są do wzięcia udziału w koncelebrze podczas Mszy św. wieczornej.

Przed Mszą św. należy wpisać się do Księgi ewidencyjnej, znajdującej się zakrystii kościoła parafialnego (imię, nazwisko, kraj). Intencje mszalne są sprawowane w intencjach księży.

Jeśli, zgodnie z wytycznymi prawa kanonicznego, ksiądz ma upoważnienie do spowiadania prosimy, by pozostawał do dyspozycji pielgrzymów pragnących wyspowiadać się w języku ojczystym księdza czy też innym, którym ksiądz się posługuje.

Podczas spowiedzi prosimy, by ksiądz był ubrany w przepisowe szaty liturgiczne (alba i stuła). Prosimy by nie spowiadać poza konfesjonałami, oprócz uzasadnionych sytuacji (por. KPK, kan. 964).

Z grupą pielgrzymów można się modlić w stosownych do tego miejscach (Góra Objawień, Kriżevac, figura Zmartwychwstałego…) uważając przy tym, by nie przeszkadzać innym pielgrzymom.

Zabrania się organizowania jakiegokolwiek innego programu modlitewnego na terenie parafii w czasie trwania modlitw wieczornych w kościele św. Jakuba.

Organizować spotkania i prelekcje dla pielgrzymów na terenie przykościelnym mogą jedynie księża posiadający misję kanoniczną w parafii św. Jakuba. Wszyscy pozostali muszą uzyskać zgodę od proboszcza.

Bez zgody proboszcza na terenie parafii Medziugorje nie można organizować „modlitwy o uzdrowienie” i „modlitwy nad innymi osobami”. W przypadku uzyskania zgody księża zobowiązani są do ścisłego stosowania się do zarządzeń kościelnych.

Pragniemy pomagać, na ile jest to możliwe, wszystkim księżom

Z Bożym błogosławieństwem
Dr. o. Ivan Sesar OFM, proboszcz


Ostatnio dodaneW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem