Ważne komunikaty2014-04-09

Komunikat Proboszcza Parafii św. Jakuba w Medziugorju

Otrzymaliśmy informacje, że na niektórych stronach internetowych pojawiła się sprzedaż intencji mszalnych z Kancelarii Parafialnej w Medziugorju.
To oszustwo jest bezczeszczeniem świętości Mszy św.
Prosimy, by zachować ostrożność oraz informować Parafię św. Jakuba o takich praktykach.

o. Marinko Šakota, OFM - proboszcz

2014-04-08

Od 1 maja 2014 r. wszystkie katechezy oraz świadectwa, które będą dawane na terenie przykościelnym będą tłumaczone symultanicznie.
Prosimy, aby pielgrzymi zabrali ze sobą radyjka (telefony z radiem) oraz słuchawki, by móc skorzystać z tłumaczenia na język polski.


Drodzy pielgrzymi!

W imieniu wszystkich księży, którzy sprawują służbę w parafii Medjugorje witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, którzy przyjeżdżacie do Medjugorje jako animatorzy duchowi grup lub jako pielgrzymi.

Z całego serca dziękuję Państwu za pragnienie i gotowość odwiedzania tego miejsca łaski i modlitwy. Niech Pan Bóg Wszechmogący przez wstawiennictwo naszej Niebieskiej Matki Królowej Pokoju wynagrodzi wasz trud i wysiłek.

Aby pobyt Państwa w Medjugorje był jak najbardziej owocny pragnę udzielić Państwu pewnych wskazówek. Proszę bardzo o to, by Państwo zapoznali się z nimi i stosowali się do nich:

 1. Msze św. sprawowane są jedynie w kościele parafialnym. W kaplicy adoracji Mszę św. można sprawować jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z proboszczem. Zgodnie z zarządzeniem Kościoła zabrania się sprawowania Mszy św. w pensjonatach, w domach prywatnych, na wzgórzach jak również w jakiejkolwiek wspólnocie czy kaplicy, znajdującej się na terenie parafii Medjugorje. W celu uzyskania dodatkowych informacji mogą się Państwo zwrócić do Biura Informacyjnego sanktuarium.
 2. Publiczne zgromadzenia modlitewne na terenie parafii mogą być organizowane wyłącznie po uzyskaniu zgody od proboszcza.
 3. Na spotkania z pielgrzymami na terenie kościoła zezwala się jedynie kapłanom pracującym w parafii. Pozostali, zobowiązani są poprosić o zgodę proboszcza.
 4. Nikt nie ma prawa, aby modlić się nad innymi osobami ani w kościele ani na terenie przykościelnym.
 5. Księża proszeni są o włączenie się do koncelebry podczas wieczornej Mszy św. Prosimy zabrać ze sobą albę, stułę i celebret. Proszeni są również o spowiadanie pielgrzymów z danej grupy językowej (dotyczy księży posiadających stosowną jurysdykcję).
 6. Przewodnicy grup pielgrzymkowych proszeni są o umawianie spotkań z kapłanami i wizjonerami w Biurze Informacyjnym.
 7. Uprasza się grupy pielgrzymkowe, by zaangażowały przewodnika, który posiada odpowiednie przygotowanie do prowadzenia grup pielgrzymkowych w Medziugorju.
 8. Przewodnika można wynająć w Biurze Informacji w sanktuarium. Prosimy przewodników grup pielgrzymkowych, by informowali o przyjeździe grupy i liczbie pielgrzymów w Biurze Informacyjnym nr tel./fax: 00 387 36 651 988 lub poprzez e-mail: informacije@medjugorje.hr
 9. Prosimy, by nie organizować żadnego programu dla pielgrzymów w czasie trwania wieczornego nabożeństwa.
 10. Teren przykościelny, Góra Objawień i Kriżewac to miejsca modlitwy. W związku z tym prosimy o stosowne zachowanie i odpowiedni ubiór, tak aby nie przeszkadzać innym podczas modlitwy. Prosimy również o zachowanie czystości.
 11. Prosimy, by nie palić świec na Górze Objawień i na Kriżewacu. Świece można palić jedynie przy drewnianym krzyżu obok kościoła. Prosimy również, by nie zostawiać żadnych dewocjonaliów ani na Górze Objawień ani na Kriżewacu.
 12. W kościele i w miejscach modlitwy palenie papierosów jest surowo wzbronione.
 13. Mając świadomość Bożej obecności oraz by zachować atmosferę modlitwy i skupienia zabrania się fotografowania podczas Mszy św. i adoracji.
 14. Zabrania się zbierania jakichkolwiek datków z wyjątkiem ofiary zbieranej w czasie Mszy św. Jeżeli zauważą Państwo podobne praktyki prosimy o poinformowanie Biura Informacyjnego.
 15. Intencje mszalne, wota, czy też datki na potrzeby sanktuarium mogą Państwo przekazywać w Kancelarii Parafialnej.

z Bożym błogosławieństwem
Dr. o. Ivan Sesar, OFM, proboszcz

Wskazówki ogólne dla księży przybywających na pielgrzymkę do Medjugorje


Witamy serdecznie w imieniu wszystkich księży, sprawujących posługę w parafii Medziugorje. Z serca dziękujemy za chęć i gotowość odwiedzenia tego miejsca łaski i modlitwy. Niech Bóg Wszechmogący za wstawiennictwem Matki Niebieskiej Królowej Pokoju wynagrodzi trud i wysiłek związany z pielgrzymką. Niech Bóg będzie uwielbiony dzięki posłudze kapłańskiej również w tym miejscu, w którym wiernym z całego świata dawanych jest wiele środków zbawienia. Jestem przekonany, że przyjazd i pobyt w tym znanym miejscu modlitwy będzie prawdziwą odnową duchową. Wierzę, że odczuje tu ksiądz jak bardzo w naszych nowoczesnych czasach wierni potrzebują kapłana dzielącego tajemnice Boże.

Dlatego pragniemy księdza prosić, aby przez moc posługi kapłańskiej i posiadany autorytet Kościoła był ksiądz zwiastunem miłosierdzia Chrystusowego i Jego miłości do nas ludzi. Aby pobyt księdza był niezmącony i korzystny pragniemy skierować wskazówki i zasady, do których należy się zastosować. Prosimy, aby ksiądz przeczytał je uważnie i zastosował się do nich:

Prosimy by księża w pełni stosowali się do przepisów kościelnych przewidzianych w Kodeksie Prawa Kanonicznego, ogólnych przepisów liturgicznych oraz zarządzeń i przepisów przekazanych ze strony miarodajnych władz kościelnych związanych z życiem i pracą kapłańską.

Aby można było uczestniczyć w życiu liturgicznym parafii zgodnie z przepisami należy mieć celebret od ordynariusza lub zwierzchnika nie starszy niż sprzed roku (por. KPK, kan. 903).

Należy zabrać ze sobą szaty liturgiczne (albę i stułę). Nie można celebrować Eucharystii bez szat liturgicznych zaleconych w rubrykach liturgicznych (por. KPK, kan. 929).

Jeżeli kapłan posiada potrzebne zezwolenia może uczestniczyć w Mszy św. w swoim języku ojczystym lub w innym języku w czasie, który jest na to przewidziany zgodnie z rozkładem codziennych Mszy św. O ile ksiądz chciałby przewodniczyć, czy wygłosić homilię, należy to zgłosić osobie odpowiedzialnej za te sprawy w Kancelarii Parafialnej.

Wygłaszając homilię należy się stosować do wskazówek kościelnych, mając na uwadze różnice narodowe, kulturowe i inne pielgrzymów, słuchających kazania.

Mszę św. można jedynie sprawować w miejscach konsekrowanych, oficjalnie do tego celu przeznaczonych. Decyzją biskupa miejsca zabrania się sprawowania Mszy św. w pensjonatach, domach prywatnych, w których mieszkacie, na wzgórzach jak również w którejkolwiek ze wspólnot czy kaplic znajdujących się na terenie parafii Medziugorje (por. Ordynariat Biskupa Mostaru nr 525/99). W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień należy zwrócić się do Informacji.

Centralną liturgiczną częścią dnia są modlitwy wieczorne. Wszyscy księża, o ile spełniają wymienione powyżej warunki, zaproszeni są do wzięcia udziału w koncelebrze podczas Mszy św. wieczornej.

Przed Mszą św. należy wpisać się do Księgi ewidencyjnej, znajdującej się zakrystii kościoła parafialnego (imię, nazwisko, kraj). Intencje mszalne są sprawowane w intencjach księży.

Jeśli, zgodnie z wytycznymi prawa kanonicznego, ksiądz ma upoważnienie do spowiadania prosimy, by pozostawał do dyspozycji pielgrzymów pragnących wyspowiadać się w języku ojczystym księdza czy też innym, którym ksiądz się posługuje.

Podczas spowiedzi prosimy, by ksiądz był ubrany w przepisowe szaty liturgiczne (alba i stuła). Prosimy by nie spowiadać poza konfesjonałami, oprócz uzasadnionych sytuacji (por. KPK, kan. 964).

Z grupą pielgrzymów można się modlić w stosownych do tego miejscach (Góra Objawień, Kriżevac, figura Zmartwychwstałego?) uważając przy tym, by nie przeszkadzać innym pielgrzymom.

Zabrania się organizowania jakiegokolwiek innego programu modlitewnego na terenie parafii w czasie trwania modlitw wieczornych w kościele św. Jakuba.

Organizować spotkania i prelekcje dla pielgrzymów na terenie przykościelnym mogą jedynie księża posiadający misję kanoniczną w parafii św. Jakuba. Wszyscy pozostali muszą uzyskać zgodę od proboszcza.

Bez zgody proboszcza na terenie parafii Medjugorje nie można organizować "modlitwy o uzdrowienie" i "modlitwy nad innymi osobami". W przypadku uzyskania zgody księża zobowiązani są do ścisłego stosowania się do zarządzeń kościelnych.

Pragniemy pomagać, na ile jest to możliwe, wszystkim księżom

Z Bożym błogosławieństwem
Dr. o. Ivan Sesar OFM, proboszcz


Ostatnio dodaneW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem