Aktualności

Przesłanie Papieża do młodych z okazji 31. Mladifestu w Medziugorju

Przesłanie Papieża do młodych z okazji 31. Mladifestu w Medziugorju

Coroczne spotkanie młodych w Medziugorju to czas wypełniony modlitwą, katechezą i braterskimi spotkaniami, które daje możliwość poznania żywego Jezusa Chrystusa, szczególnie poprzez uczestnictwo w Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu i sakramencie Pojednania. Jest to pomocne w odkrywaniu innego sposobu życia, różniącego się od sposobu proponowanego przez kulturę tymczasowości, wg której nic nie może być trwałe i która umie tylko czerpać radość z chwili teraźniejszej. W takim klimacie relatywizmu, w którym trudno jest odnaleźć prawdziwe i pewne odpowiedzi, błogosławieństwem są będące mottem tegorocznego Festiwalu słowa Jezusa, skierowane do Jego uczniów: „Chodźcie, a zobaczycie (J 1,39)”. Swoje spojrzenie Jezus kieruje także na was, zapraszając, byście przybyli i z Nim pozostali.

Nie lękajcie się! Chrystus żyje i chce, abyście żyli. On jest najprawdziwszą i najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem i sensem (por. Posynodalna Adhortacja Apostolska Christus vivit,1) Właśnie to widzimy w scenie z Ewangelii, w której Jezus pyta idących za Nim dwóch uczniów: „Czego szukacie?” A oni odpowiedzieli: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” A Jezus im odrzekł: „Chodźcie, a zobaczycie" (por. J 1,35 - 39)”. Poszli więc, zobaczyli i zostali. Doświadczenie spotkania z Jezusem tak bardzo zapisało się w pamieci uczniów, że jeden z nich zapisał nawet czas spotkania: „Było ok. czwartej po południu” (r. 39).

Ewangelia mówi nam, że po pobycie w domu Pana dwóch uczniów zostało „pośrednikami”, dzięki którym inni Go spotkali, poznali i naśladowali. Andrzej od razu podzielił się swoim doświadczeniem z bratem Szymonem i doprowadził go do Jezusa. Nauczyciel, spojrzawszy na niego, nadał mu przydomek „Kefa” czyli „Opoka”, który stał się jego osobistym imieniem Piotr (por. J 1, 40-42). Widzimy tutaj, jak poprzez spotkanie z Jezusem stajemy się nową osobą i przyjmujemy misję, by to doświadczenie przekazać innym, ale mając spojrzenie zawsze skierowane na Niego, na Pana.

Drodzy młodzi, czy spotkaliście to spojrzenie Jezusa, które was pyta „Czego szukacie?” Czy już słyszeliście Jego głos, który Wam mówi: „Chodźcie, a zobaczycie?” Odczuliście już ten wewnętrzny impuls, by wyruszyć? Spędźcie ten czas z Jezusem, byście zostali napełnieni Jego Duchem i w ten sposób stali się gotowi na przygodę życia. Wyjdźcie Mu na spotkanie, zostańcie z Nim w modlitwie, zawierzcie Mu, bo jest znawcą ludzkich serc.

Przepiękne wezwanie Pana: „Chodźcie, a zobaczycie”, które nam przekazał młody i umiłowany uczeń Chrystusa, skierowane jest także do wszystkich przyszłych uczniów. Jezus was zaprasza, byście Go spotkali, a właśnie ten Festiwal jest okazją, byście „przyszli i zobaczyli”. Słowo przychodzić, prócz tego, że wskazuje na wykonywany ruch ciała, ma także znacznie głębszy duchowy sens. Wskazuje na kroczenie w wierze, którego ostatecznym celem jest „zobaczenie”, tzn. doświadczenie Pana i dostrzeganie dzięki Niemu pełnego i ostatecznego sensu naszego istnienia.

Wielkim wzorem Kościoła młodych serc, który jest gotowy naśladować Chrystusa ze swoją świeżością i nowością, zawsze zostaje Maryja Panna. Wciąż na nowo zachwyca siła wypowiedzianego przez Nią „tak” i  słów „niech mi się stanie”, skierowanych do anioła.

Jej „tak” znaczy brać udział i ryzykować, nie mając żadnej innej gwarancji prócz poczucia pewności dzięki przekonaniu, że jest nosicielką obietnicy. Jej „Oto Ja, służebnica Pańska” (Łk 1,38) jest najpiękniejszym przykładem, który pokazuje, co się dzieje, kiedy człowiek dobrowolnie, powierzy się w ręce Boga.

Niechaj Was ten przykład zainspiruje i będzie dla was drogowskazem! Maryja jest Matką, która czuwa nad nami, swoimi dziećmi, którzy kroczymy przez życie, często znużeni, potrzebujący, ale pragnący, aby światło nadziei nie zgasło. Tego właśnie chcemy: aby światło nadziei nie zagasło. Nasza Matka strzeże tego pielgrzymującego ludu, ludu młodych, których miłuje, który Jej poszukuje, wyciszając swe serce, pomimo że podczas drogi napotyka dużo hałasu, rozmów i rozproszeń (Christus Vivit, 48).

Drodzy młodzi, biegnijcie „pociągani przez to Oblicze, tak bardzo umiłowane, które adorujemy w świętej Eucharystii i rozpoznajemy w ciele cierpiącego brata i siostry. Niech was ponagla Duch Święty do tego biegu naprzód. Kościół potrzebuje waszego zapału, waszych intuicji, waszej wiary. (op.cit.299). W tym biegu za Ewangelią, natchnionym także przez ten Festiwal, wszystkich was powierzam wstawiennictwu Błogosławionej Dziewicy Maryi, przyzywając światło i siłę Ducha Świętego, byście mogli zostać prawdziwymi świadkami Chrystusa. O to się modlę i błogosławię was, prosząc Was także o modlitwę za mnie.



pielgrzymki do Medjugorie




Ostatnio dodane



W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem