Dziś jest: 8 grudnia 2023 Imieniny: Marii, Wirginii, Zenona
PL
Pomóż Medziugorju
nieść jego przesłanie

News


PRZESŁANIE PAPIEŻA FRANCISZKA do uczestników Festiwalu Młodych - Medziugorie, 26-30 lipca 2023 r.

PRZESŁANIE PAPIEŻA FRANCISZKA do uczestników Festiwalu Młodych - Medziugorie, 26-30 lipca 2023 r.

Z radością zwracam się do Was, którzy uczestniczycie w Festiwalu Młodych w Medziugoriu, który jest okazją do świętowania i odnowienia Waszej wiary. Pragnę, abyście przeżyli te dni jako pielgrzymkę duchową, która zaprowadzi Was na spotkanie z Panem w Eucharystii, adoracji, spowiedzi, katechezach biblijnych, cichej modlitwie różańcowej, ale także poprzez świadectwa.

Temat proponowany w tym roku do rozważenia brzmi: „Oto moja matka i moi bracia” (Mt 12,49).

Ewangelista Mateusz opowiada, że ktoś powiedział Jezusowi, gdy przemawiał do tłumu, że Jego matka i Jego bracia stoją na zewnątrz i szukają Go. Jezus odpowiada pytaniem: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” (Mt 12,48). I wskazując na swoich uczniów, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia! Bo, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mt 12,49-50).

Jesteśmy głęboko poruszeni gestem i słowami Jezusa, bo na pierwszy rzut oka wydają się brakiem szacunku wobec Jego Matki i krewnych. W rzeczywistości, tym stwierdzeniem chciał nam pokazać, że wypełnianie woli Ojca, by umocnić się w jedności z Nim, jest mocniejszym ogniwem, niż więzy krwi. Drodzy Młodzi, wola Boża jest bezcennym skarbem! Dlatego Dziewica Maryja stworzyła pokrewieństwo z Jezusem jeszcze wcześniej niż dała Go światu. Staje się uczennicą i matką swego Syna w chwili, gdy przyjęła słowa anioła, odpowiadając: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» (Łk 1,38). Od tej chwili całe Jej życie było nieustannym wypełnianiem woli Bożej.

Często jednak bywamy skłóceni z tą wolą, czasami trudno nam ją zrozumieć i zaakceptować, chcielibyśmy innego życia, bez wyzwań, bez cierpienia, sami chcielibyśmy być inni, bardziej inteligentni, bogatsi w talenty i otrzymane dary. Jednak dla nas nie ma lepszej woli niż wola Ojca, która jest planem miłości dla nas w perspektywie Jego królestwa i naszego pełnego szczęścia. Często boimy się tej woli, bo obawiamy się, że Bóg może nam coś narzucić, ot tak, przypadkiem, a nie dla naszego dobra; boimy się, że przyjęcie Jego woli oznaczałoby rezygnację z naszej wolności. Zamiast tego, musimy gorliwie szukać, prosić Boga Ojca, aby dał nam poznać swoją wolę i prosić, aby wypełniła się w nas. A właśnie Jezus pokazuje nam najlepszy powód, by jej pragnąć: pełnienie woli Ojca czyni nas Jego dziećmi, braćmi, siostrami, matkami i wzrastamy w miłości do Niego i do innych.

Drodzy Młodzi, Bóg ma plan miłości dla każdego z Was. Nie bójcie się Jego woli, ale pokładajcie całą ufność w Jego łasce. Jesteście dla Niego ważni i cenni, bo jesteście dziełem Jego rąk (por. Posynodalna Adhortacja Apostolska Christus vivít, 115). Tylko On zna Wasze serce i Wasze najgłębsze pragnienia.

Tylko On jest tym, który kocha Was miłością całkowitą, jest w stanie spełnić Wasze pragnienia. Nikt oprócz Boga nie będzie w stanie dać Wam prawdziwego szczęścia. Idąc za przykładem Maryi, powiedzcie Mu swoje bezwarunkowe „tak”. Niech w Waszym życiu nie będzie miejsca na egoizm i lenistwo. Wykorzystajcie swoją młodość, aby wraz z Panem budować fundamenty Waszej egzystencji, bo Wasza przyszłość, osobista, zawodowa i społeczna zależeć będzie od decyzji, które podejmiecie w latach młodości.

Najmilsi Młodzi, niech Najświętsza Maryja Panna Wam towarzyszy i poucza Was na tej drodze rozeznawania i akceptowania woli Ojca Niebieskiego w Waszym życiu. W chwili obecnej odciśnijcie swoją młodością znak nadziei i zachwytu. Bądźcie pełnymi entuzjazmu misjonarzami nowej ewangelizacji! Tym, którzy cierpią, którzy szukają – nieście radość, którą pragnie dać Jezus. Przynieście ją do swoich rodzin, szkół i na uniwersytety, do miejsc pracy i do przyjaciół, tam gdzie mieszkacie. Jeśli pozwolicie łasce Bożej na działanie w Was, jeśli będziecie hojni i wytrwali w swojej codziennej pracy, uczynicie ten świat lepszym miejscem dla każdego człowieka. Błogosławię Was z głębi serca. Proszę, módlcie się za mnie.

W Rzymie, u św. Jana na Lateranie,
w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 2023 r.
Ostatnio dodane


We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". OK, rozumiem