Dziś jest: 24 lutego 2024 Imieniny: Macieja, Bogusza, Jaśminy
PL

News


Arcybiskup Cavalli odprawił Mszę św. za Benedykta XVI: Zrozumiał swoją misję i wypełnił ją

Arcybiskup Cavalli odprawił Mszę św. za Benedykta XVI: Zrozumiał swoją misję i wypełnił ją

Msza święta za ś.p. papieża emeryta Benedykta XVI została odprawiona wieczorem, 5 stycznia o godzinie 18:00 w kościele św. Jakuba w Medziugorju. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Aldo Cavalli, wizytator apostolski o charakterze specjalnym dla parafii Medziugorje, a koncelebrował o. Zvonimir Pavičić, proboszcz medziugorski.  Modlitwę różańcową prowadził diakon Marin Mikulić.

"Papież emeryt Benedykt XVI został dziś pochowany w Rzymie, a Kościół na całym świecie zjednoczył się w modlitwie o pokój jego duszy. Teraz  dołączamy do tych modlitw, ofiarowując za niego tę Eucharystię” – powiedział na początku Mszy o. Zvonimir Pavičić.

W homilii arcybiskup Cavalli opisał spotkanie z dzisiejszej Ewangelii, w którym Jezus odnajduje i zaprasza Filipa, aby poszedł za Nim.

„Pójście za Jezusem oznacza w szczególności podjęcie dwóch decyzji” – powiedział mons. Cavalli, a mianowicie zrozumienie misji, jaką mamy w życiu i rozwijanie danych talentów, aby osiągnąć tę misję. Następnie Filip odnajduje Natanaela, opowiada mu o Jezusie i mówi mu: „Chodź i zobacz”, „co oznacza: osobiście przeżyj spotkanie z Jezusem”.

„Jezus spotyka Natanaela i po rozmowie wyjaśnia jemu i nam wszystkim jego prawdziwą tożsamość i pochodzenie: otwiera się niebo i aniołowie Boży idą od Jezusa ku Bogu” – powiedział arcybiskup Cavalli, podkreślając, że to co jest ukazane w Ewangelii, spełniło się w przypadku papieża Benedykta.

„Jezus spotkał go i powiedział do niego: ‚Pójdź za Mną’. Papież Benedykt dobrze rozumiał misję, jaką dał mu Pan w roli pasterza i teologa, aż do wyboru na papieża. Papież Benedykt wypełnił powierzoną mu misję, wiernie wykorzystując otrzymane talenty. Papież Benedykt osobiście doświadczył spotkania z Jezusem i szedł od Niego ku temu, by zrozumieć i dotrzeć do Boga. „Sługo dobry i wierny. Byłeś dobry w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości swego pana! (Mt 25, 21).

Bóg pobłogosławił go za wszystko, co uczynił na tej ziemi, przyjmując go do raju” – powiedział na zakończenie homilii arcybiskup Aldo Cavalli, po czym przez kilka chwil trwał w milczeniu z wiernymi.
Ostatnio dodane


We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". OK, rozumiem